kosz owoców

Aktualne informacje o zmianach NDP. Nie informujemy jednak o żadnych projektach unijnych tego typu.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2021/155 z dnia 9 lutego 2021 r.

MRL [mg/kg]

 

Substancja

Produkt

Poprzedni

Nowy

From

Chlorthalonil

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,01

09/02/21

0200000

Warzywa, świeże lub mrożone

 

0,01

 

except for

 

 

 

0256000

zioła i kwiaty jadalne

 

0,02

Chlorpropham

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,01

09/02/21

0200000

Warzywa, świeże lub mrożone

 

0,01

except for

 

 

 

0211000

ziemniaki

 

0,4 +)

0256000

h zioła i kwiaty jadalne

 

0,02

Dimethoate

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,01

09/02/21

0200000

Warzywa, świeże lub mrożone

 

0,01

except for

 

 

 

0256000

zioła i kwiaty jadalne

 

0,02

Ethopophos

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,01

09/02/21

0200000

Warzywa, świeże lub mrożone

 

0,01

except for

 

 

 

0256000

zioła i kwiaty jadalne

 

0,02

Fenamidone

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,01

09/02/21

0200000

Warzywa, świeże lub mrożone

 

0,01

except for

 

 

 

0256000

zioła i kwiaty jadalne

 

0,02

Methiocarb
(Sum of Methiocarb and Methiocarb sulfoxide and - sulfone, expressed as  Methiocarb)

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,03

09/02/21

0200000

Warzywa, świeże lub mrożone

 

0,03

except for

 

 

 

0256000

zioła i kwiaty jadalne

 

0,06

Omethoate

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,01

09/02/21

0200000

Warzywa, świeże lub mrożone

 

0,01

except for

 

 

 

0256000

zioła i kwiaty jadalne

 

0,02

Propiconazol
(Sum of isomers) (F)

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,01

09/02/21

0200000

Warzywa, świeże lub mrożone

 

0,01

except for

 

 

0,02

0256000

zioła i kwiaty jadalne

 

 

Pymetrozin

0100000

Owoce, świeże lub mrożone; orzechy z drzew orzechowych

 

0,02

09/02/21

 

 

+)Dane z monitorowania wykazują, że może dochodzić do zanieczyszczenia ziemniaków powyżej domyślnego NDP wynoszącego 0,01 mg/kg w przypadku przechowywania w obiektach, w których w przeszłości stosowano chloroprofam. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinny opracować nową metodologię czyszczenia w celu ograniczenia zanieczyszczenia ziemniaków niepoddanych obróbce. Ten tymczasowy NDP zostanie poddany przeglądowi w oparciu o dane z monitorowania przedłożone Komisji do dnia 31 grudnia 2021 r., a następnie do dnia 31 grudnia każdego kolejnego roku. Sprawozdanie dotyczące opracowania i wdrożenia metod czyszczenia należy przedłożyć Komisji wraz z danymi z monitorowania do dnia 31 grudnia 2021 r., a w kolejnych latach należy je aktualizować.

 

 

Link: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/155/oj 

 

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger

Tłumaczenie: Anna Rudkowska

 

Kariera
 
 
Kontakt