AGROLAB Polska na liście laboratoriów zatwierdzonych przez GMP+.

 

GMP+ to system certyfikacji gwarantujacy bezpieczeństwo pasz obejmujacy nie tylko zakłady produkcyjne, ale również magazynowanie czy transport. System jest spójny z wymogami prawnymi oraz systemami bezpieczeństwa m.in HACCP czy ISO 9001. Określa rówież listę analizy, które powinny zostać przeprowadzone: Aflatoksyny B1, Dioksym Dioksynopodobnych, Niedioksynopodobnych, metali ciężkich- ołów, kadm, arsen, rtęć i fluor.

 

Nasze laboratorium jest kolejnym laboratorium AGROLAB GROUP, które zostało wpisane na listę laboratorów zatwierdzonych przez GMP+ a dzięki możliowści podzlecania analiz krytycznych do głównego laboratorium AGROLAB LUFA możemy zaoferować pełne badania wszystkich rodzajów pasz i dodatków paszowych.

Nasz numer to GMP051343

 

System GMP+ określa również standardy oznaczenia GMO w paszach. W tym przypadku są to standardy VLOG, które również dzieki przynależnosci do AGROLAB GROUP możemy zaoferować naszym klientom.

 

 

 

Autor: Anna Rutkowska

Kariera
 
 
Kontakt