Dieta Mamy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r. ustala pilotażowy program dla szpitali pod nazwą „ Standardy szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym- Dieta Mamy”.

 

Program Dieta Mamy adresowany jest do kobiet, które przebywają w szpitalu w związku z ciążą i porodem.  W tym czasie mają zapewnione posiłki złożone z produktów wysokiej jakości, opiekę dietetyka i edukację zdrowego żywienia. Wyższe standardy żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym obowiązują w oddziałach szpitalnych o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej.

 

Jednym z obowiązków realizatora programu jest dokonywanie okresowej weryfikacji posiłków, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz.U. 2019, poz. 1537), czyli analiza:

 

  • składu potraw
  • wartości odżywczych,
  • gramatury
  • braku obecności bakterii pleśni i drożdży,
  • braku obecności zanieczyszczeń,

 

Nasze Laboratorium ma możliwość wykonywania badań dla powyższego zakresu  jest on wystarczający dla potwierdzenia i weryfikacji właściwości żywności określonych w rozporządzeniu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży.

 

 

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001537

 

 

Autor: Anna Rutkowska

Kariera
 
 
Kontakt