System kontroli jakości

Firma AGROLAB doskonale poradziła sobie z wyzwaniami związanymi z przejściem na nowy standard akredytacji. Prawie pół roku przed upływem przedłużonych okresów przejściowych udało się pomyślnie zakończyć standardowy proces przestawiania wszystkich laboratoriów.

 

W związku z tym wszystkie zakłady GRUPY AGROLAB zostały certyfikowane jako kompetentne laboratoria badawcze zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025:2017 lub zgodnie z odpowiednim krajowym tłumaczeniem tej międzynarodowej normy przez odpowiednie krajowe jednostki akredytujące.

Dla wszystkich niemieckich placówek AGROLAB wiąże się to z odroczeniem wydania certyfikatów akredytacyjnych zgodnie z wyrokiem Federalnego Sądu Administracyjnego (BVerwG) w sprawie odroczenia akredytacji z dnia 19 września 2018 r. Dlatego też niemieckie certyfikaty akredytacyjne nie posiadają już daty ważności.

Analityka od profesjonalistów: Klienci mogą polegać na kompetencjach AGROLABu

W ten sposób AGROLAB udowadnia, że jest w stanie zaoferować swoim klientom uznane na całym świecie, najnowocześniejsze ekspertyzy. Klienci mogą być pewni, że w zglobalizowanym środowisku konkurencyjnym usługi laboratoryjne świadczone przez GRUPĘ AGROLAB są uznawane i spełniają najnowsze standardy.

Laboratoria AGROLAB są zatwierdzone w obszarze regulowanym prawnie

Akredytacja zgodnie z EN ISO/IEC 17025:2017 jest warunkiem wstępnym dla państwowego uznania laboratoriów w obszarze regulowanym prawnie. AGROLAB jest nadal w pełni uznawany dzięki wczesnemu udanemu przejściu na normę.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wodę, odpady, glebę czy ochronę przed imisjami - w obszarach regulowanych prawnie zakłady AGROLAB GROUP świadczą swoje usługi analityczne bez ograniczeń.

Orientacja na klienta jest bardzo ważna w firmie AGROLAB

AGROLAB opiera się na mocnych filarach, jakimi są procesy przemysłowe, wykorzystanie systemów informatycznych i orientacja na klienta. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) położyła duży nacisk na podejście oparte na ryzyku podczas rewizji normy. Nacisk kładziony jest na wprowadzenie środków minimalizujących ryzyko. Kontrola procesów, a tym samym ryzyka związanego z przepływem pracy, od dawna ma w AGROLABie wysoki priorytet. Dzięki konsekwentnej optymalizacji wszystkich procesów i wdrożeniu cyfryzacji we wszystkich obszarach codziennej pracy laboratoryjnej, ryzyko zostaje znacznie zredukowane. Klienci firmy AGROLAB korzystają w ten sposób z jeszcze większego bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach systemu zarządzania.

Obecne certyfikaty akredytacji wg ISO/IEC 17025:2005 zachowują ważność do 30 czerwca 2021 r.

Termin przejścia akredytacji według ISO/IEC 17025:2005 na ISO/IEC 17025:2017, pierwotnie obowiązujący do 30 listopada 2020 r., został przedłużony do 1 czerwca 2021 r. ze względu na pandemię Corony. W związku z tym Komisja Europejska przedłużyła również okres ważności "starej" normy laboratoryjnej EN ISO/IEC 17025:2005. W związku z tym certyfikaty akredytacji wg EN ISO/IEC 17025:2005 stracą swoją ważność dopiero 1 lipca 2021 r.

Kariera
 
 
Kontakt