Herbata

Rozporządzenie (UE) 2020/2040 po raz pierwszy określa najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych alkaloidów pirolizydynowych (PA) w niektórych środkach spożywczych.

 

Alkaloidy pirolizydynowe są naturalnymi składnikami roślinnymi. Ponad 6000 roslin wytwarza toksyny w celu ochrony przed roślinożercami, w tym rośliny lecznicze i zioła kulinarne takie jak ogórecznik. Ta grupa substancji składa się z kilkuset związków. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w ramach kontroli pozostałości należy zarejestrować 21 alkaloidów, jak również 14 innych związków alkaloidowych, które również są rejestrowane w zależności od metody analizy.

 

Dotyczy to następujących środków spożywczych lub grup środków spożywczych:

  • Herbata (Camellia sinensis) (zróżnicowana, 1 µg/kg (dla niemowląt i małych dzieci) - 150 µg/kg)
  • Herbaty ziołowe (zróżnicowane, 1 µg/kg (dla niemowląt i małych dzieci) - 400 µg/kg)
  • Ziołowe suplementy diety, w tym ekstrakty (400 µg/kg)
  • Suplementy żywnościowe na bazie pyłków, pyłki i produkty pyłkowe (500 µg/kg)
  • Suszone zioła (zróżnicowane 400 lub 1000 µg/kg))
  • Kminek (400 mg/kg)
  • Liście ogórecznika (świeże lub mrożone) 750 µg/kg.

Specyfikacje dotyczące parametrów badawczych i maksymalnych limitów pozostałości są złożone, dlatego też chcielibyśmy powstrzymać się od wyczerpującej prezentacji w tym miejscu i odnieść się do tekstu samego rozporządzenia.

Ustanowienie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w przypadku ogórecznika (suszonego) i ogórecznika (świeżego i mrożonego) nie wydaje się być całkowicie rozstrzygające, jeżeli założone zostaną zwykłe współczynniki przetworzenia dla suszenia.

Obecnie AGROLAB nadal zleca akredytowanym instytutom partnerskim badania dotyczące pozostałości PA.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2040&qid=1608072564895

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger

Tłumaczenie: Anna Rutkowska

 

 

Kariera
 
 
Kontakt