Paragraf

Zezwolenia dla następujących substancji chemicznych czynnych zostały przedłużone

 

Czas trwania większości substancji czynnych ma zostać przedłużony, ponieważ data złożenia dokumentacji dotyczącej przedłużenia została przyspieszona. W zależności od tego, czy wniosek o ponowną ocenę i odnowienie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zostanie otrzymany w przyznanym okresie, czy też w przypadku jego odrzucenia, wymienione terminy mogą zostać ponownie skrócone. Będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Substancje aktywne

Ograniczony do

Odniesienie

Prosulfuron
Quinmerac
Spirotetramat
Tembotrione

31.07.2024

Uwaga: Ograniczyliśmy wykaz do chemicznych substancji czynnych pestycydów organicznych. Cały wykaz rozszerzeń zezwoleń dla łącznie 54 substancji czynnych, tj. łącznie z biologicznymi i nieorganicznymi substancjami czynnymi, można znaleźć pod podanym linkiem.

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2007/oj

Azadirachtin

Bupirimate

Dithianon

Dodin

Fluometuron

Flutriafol

Hexythiazox

Isoxaben

Sintofen

Tau-Fluvalinate

Tebufenozide

31.08.2024

Amisulbrom

Spinetoram

Thiencarbazone

Valifenalate

30.9.2024

Acequimocyl
Emamectin

Flubendiamide

Ipconazol
Pendimethalin

30.11.2024

Chlorantraniliprole

31.12.2024

Imazamox

Pyriofenone

31.01.2025

Benalaxyl-M Pyroxsulam

30.04.2025

Bixafen

Fluxapyroxad

Penflufen

Penthiopyrad

Sedaxane

30.05.2025

1,4-Dimethylnaphthalene

Pyridalyl

30.06.2025

Paraffin oil

31.12.2021

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0093.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC

 

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger

Tłumaczenie: Anna Rutkowska

Kariera
 
 
Kontakt