Paragraf

Zezwolenie na stosowanie substancji czynnej Mancozeb wygasło. Pozostałe zapasy muszą zostać zużyte do dnia 04.01.2022 r. 

 

Komisja Europejska cofnęła zezwolenie dla Mancozebu (nr CAS 8018-01-7) rozporządzeniem UE 2020/2087 ze skutkiem od dnia 04.01.2021 r. Państwa członkowskie, w których stosowano aktywny składnik grzybobójczy z grupy ditiokarbaminianów, muszą z kolei cofnąć zezwolenia na stosowanie preparatów ochrony roślin do dnia 04.07.2021 r. Pozostałe zapasy muszą zostać zużyte do dnia 04.01.2022 r. Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości zostanie prawdopodobnie obniżony do 0,01 mg/kg dopiero po wygaśnięciu zezwolenia dla wszystkich innych ditiokarbaminianów.

 

Read more: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2087/oj 

 

Author: Frank Mörsberger

Tłumaczenie: Anna Rutkowska

Kariera
 
 
Kontakt