Innowacja

DEUTSCHLAND TEST zbadał siłę innowacyjną tysięcy firm. AGROLAB jest jednym z laureatów testów i tym samym podkreśla udane zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych i efektywnych procesów laboratoryjnych.

 

Każdego dnia firmy pracują nad nowymi, zmodernizowanymi strukturami i procesami. Produkty tych firm mają być aktualizowane w celu dalszego rozwoju i oddzielenia się od konkurencji. Wyjątkowość i innowacyjność to słowa kluczowe, które składają się na nagrodę dla "Najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa w Niemczech".

 

W ramach badania przeprowadzonego przez DEUTSCHLAND TEST we współpracy z Instytutem Zarządzania i Badań Gospodarczych (IMWF) przeanalizowano i oceniono ponad 400 milionów źródeł internetowych na 5.000 firm o największej liczbie pracowników w Niemczech.

 

Badane kryteria obejmowały działalność innowacyjną, inwestycje, badania i rozwój, nowe produkty lub technologie. Wyniki zostały posortowane według branż. Tytuł "Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa w Niemczech" został przyznany tym przedsiębiorstwom, które otrzymały co najmniej 60 punktów w ogólnej ocenie wszystkich kryteriów. Z 84,8 punktami AGROLAB może zaliczyć się do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Niemczech i w ten sposób odzwierciedla filary przedsiębiorstwa - procesy oparte na podziale pracy dla większej wydajności i konsekwentnego wsparcia informatycznego dla większej precyzji.

 

GRUPA AGROLAB

Laboratoria AGROLAB GROUP oferują niezawodne i wysokiej jakości usługi w zakresie analizy chemicznej w całej Europie. W dziedzinie analizy rolnictwa, środowiska, wody, żywności i pasz AGROLAB, zatrudniający około 1.700 pracowników w 25 lokalizacjach, może zaliczyć się do europejskich liderów rynku cenowego.

 

Od samego początku trzema filarami strategii firmy był podział pracy, konsekwentne wsparcie informatyczne i ścisła orientacja na usługi. Decydującą częścią filozofii firmy AGROLAB i egzystencjalnego czynnika sukcesu jest dokładna, rzetelna i terminowa analiza. Podstawą do realizacji tych podstawowych kompetencji jest zmotywowana kadra.

 

Ekonomicznie bardzo stabilne środowisko AGROLAB GROUP oferuje pracownikom bezpieczną pracę oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. W całej grupie laboratoryjnej kładzie się nacisk na płaską hierarchię i pracę zorientowaną na wyniki, co przyczynia się do wysokiego poziomu osobistej odpowiedzialności i przejrzystego podejmowania decyzji.

Kariera
 
 
Kontakt