Sukcesy

AGROLAB został po raz kolejny nagrodzony znakiem jakości "Najwyższa Renoma" przez Focus i Focus Money wśród 1.300 firm w Niemczech, co podkreśla jego doskonałą reputację w sektorze analitycznym.

 

Każdego dnia miliony internautów wyrażają swoje opinie i komentarze na różne tematy związane z Internetem. Dzięki temu informacje krążą szybciej i są dostępne dla każdego przez cały czas.

 

DEUTSCHLAND TEST wykorzystał te dane we współpracy z Instytutem Zarządzania i Badań Gospodarczych (IMWF) i przeanalizował prawie 16 milionów wzmianek o 5.000 największych przedsiębiorstwach w Niemczech z ponad 140 sektorów.

 

Następujące tematy miały decydujące znaczenie dla oceny badania: zarządzanie, zrównoważony rozwój, produkty i usługi, wydajność jako pracodawcy oraz efektywność ekonomiczna. Nagroda "Najwyższa Renoma" została przyznana tym przedsiębiorstwom, które uzyskały łącznie 67 punktów w ogólnej ocenie wszystkich sześciu wskaźników. Z uzyskanymi 88,8 punktami AGROLAB może zaliczyć się do grona niemieckich przedsiębiorstw o najszerszym zasięgu, co odzwierciedla jego zorientowaną na klienta obsługę i wyjątkową opłacalność.

 

AGROLAB GROUP

Laboratoria AGROLAB GROUP oferują niezawodne i wysokiej jakości usługi w zakresie analizy chemicznej w całej Europie. W dziedzinie analizy rolnictwa, środowiska, wody, żywności i pasz AGROLAB, zatrudniający około 1.700 pracowników w 25 lokalizacjach, może zaliczyć się do europejskich liderów rynku cenowego.

 

Od samego początku trzema filarami strategii firmy był podział pracy, konsekwentne wsparcie informatyczne i ścisła orientacja na usługi. Decydującą częścią filozofii firmy AGROLAB i egzystencjalnego czynnika sukcesu jest dokładna, rzetelna i terminowa analiza. Podstawą do realizacji tych podstawowych kompetencji jest zmotywowana kadra.

 

Ekonomicznie bardzo stabilne środowisko AGROLAB GROUP oferuje pracownikom bezpieczną pracę oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. W całej grupie laboratoryjnej kładzie się nacisk na płaską hierarchię i pracę zorientowaną na wyniki, co przyczynia się do wysokiego poziomu osobistej odpowiedzialności i przejrzystego podejmowania decyzji.

 

Kariera
 
 
Kontakt