koronawirusa

AGROLAB utrzymuje obecnie produkcję na pełnych obrotach. Wszystkie nasze laboratoria pracują. Jak zwykle, nasi klienci mogą kontaktować się z naszym działem obsługi klienta, działem handlowym i próbkobiorcami.

 

Kryzys związany z koronawirusem stawia przed nami codziennie nowe wyzwania. Mimo to AGROLAB jest w stanie utrzymać produkcję na pełnych obrotach.

 

Większość laboratoriów AGROLAB jest klasyfikowana jako istotne z punktu widzenia systemowego i kontynuuje badania nawet w czasie wprowadzonych ograniczeń w publicznym poruszaniu się, aby służyć interesowi publicznemu i ochronie zdrowia.

 

W kontekście zakażenia tym ważniejsze jest dalsze regularne pobieranie próbek i przeprowadzanie analiz w celu wykluczenia dodatkowego zagrożenia dla zdrowia.

 

Pobieranie próbek będzie kontynuowane

Niektóre z naszych laboratoriów są oficjalnie sklasyfikowane jako istotne systemowo, podobnie jak praca naszych próbkobiorców. AGROLAB podjął szereg działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Wszystkie próbki są pobierane zgodnie z planem, chyba że zostaną anulowane przez klienta. Próbkobiorcy są wyposażeni we wszystkie niezbędne środki ochronne. Próbki są pobierane jak zwykle, chyba że uzgodniono inaczej z klientem.

 

Poinformujemy Państwa, jeśli podejmiemy działania, które wpłyną na naszych klientów

Nasze laboratoria i pracownicy przyczyniają się do tego, aby nawet w czasie kryzysu związanego z koronawirusem zaopatrzenie w codziennym życiu mogło być utrzymane.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco. AGROLAB i jego partnerskie laboratoria utrzymują pełną produkcję. Nasza strona zostanie zaktualizowana, jak tylko ten stan ulegnie zmianie.

 

Kariera
 
 
Kontakt