Wij kunnen verpakkingen voor bemonstering volgens de geldende normen ter beschikking stellen. Onze service omvat tevens een perfect georganiseerd transport van de monsters.

 

Analyse van grond-, oppervlakte- en percolaatwater

 

De AGROLAB GROUP voert analyses uit en levert advies bij diverse projecten op het gebied van verontreinigde stortplaatsen, verlaten industrieterreinen, afgravingen bij grondwater, de monitoring van grondwater en grondwatersaneringen. Daaronder vallen ook natuurlijke afbraak (NA)-projecten met specifieke analytische eisen.

 
 

Onze milieulaboratoria bieden een breed scala aan instrumentale analyses van organische en anorganische schadelijke stoffen, evenals natchemische methoden aan. Wij beschikken daarvoor over een uitgebreid en modern instrumentarium, dat via EDP connectie in verbinding staat met het centrale LIMS (laboratorium-informatie- en managementsysteem).

 

Onze analysepakketten komen tegemoet aan de betreffende landspecifieke en regionale wetgeving. De toegepaste geaccrediteerde methoden en bepalingsgrenzen voldoen daarbij aan de wettelijk vastgestelde eisen.

 

Ons uitgebreide portfolio van afzonderlijke parameters omvat onder andere specifieke stofgroepen, zoals:

 

 • pesticiden en metabolieten
 • verbindingen die kenmerkend zijn voor explosieven
 • heterocyclische NSO-verbindingen
 • chloorbenzenen
 • chloorfenolen
 • fenolen
 • geperfluoreerde tensiden
 • dioxinen/ furanen
 • dioxineachtige pcb's
 • ftalaten
 • organotinverbindingen
 • metabolieten van licht vluchtige koolwaterstoffen

 

De standaard levertijd bedraag 3-5 werkdagen, maar op verzoek kunnen ook spoedanalyses worden uitgevoerd. Bij onze laboratoria krijgen klanten hun eigen adviseur/account manager en kunnen ze erop vertrouwen dat wij uitmuntende kwaliteit binnen de afgesproken termijn.