Uitgebreide afvalwateranalyses – vertrouw op de expertise van de AGROLAB GROUP

 

  • Regelmatige interne controle van gemeentelijke of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties
  • Duitse afvalwaterverordening en de bijbehorende bijlagen
  • Afvalwaterheffingen
  • Duitse wet op de waterhuishouding
  • Biofilmtests voor het vaststellen van lokale vervuilingen door lozers
  • Afvalwatercontroleprogramma's voor alle aspecten van de bewaking van indirecte lozers, het vaststellen van de vervuilende belasting en controles van de werking van zuiveringsinstallaties
 
 

De voordelen van (verplichte) analyses

  • Regelmatige analyses kunnen de heffingen op afvalwater aanmerkelijk verminderen.
  • Door permanente bewaking van lozers, biofilmtests en inputcontroles kunt u mogelijke problemen vroegtijdig signaleren.
  • U beschikt daardoor over een betere kennis op basis waarvan u besluiten kunt nemen en verkeerde investeringen en dure storingen kunt voorkomen.