Bovendien kunt u erop vertrouwen dat zowel de plaatselijke buitendienst als uw eigen account manager u altijd van deskundig advies voorzien. Een snelle toezending van resultaten in spoedgevallen behoort eveneens tot onze service, net als een betrouwbare planning en een consistente bewaking van regelmatige bemonsteringen (Duitse drinkwaterverordening en verordening inzake interne controles). 

 

Afvalwater

Topkwaliteit analyses! Gemeenten en klanten uit de industriële sector stellen hun vertrouwen in AGROLAB voor het analyseren van afvalwater. In Duitsland zijn wij in opdracht van overheden op regionaal of deelstaatniveau ook verantwoordelijk voor de controle van directe lozers.
 
 
 
 
 

Grond-, oppervlakte- en percolaatwater

De milieulaboratoria van de AGROLAB GROUP kunnen zonder meer al uw behoeften op het gebied van chemische analyses op deskundige wijze afdekken, zowel ten aanzien van wettelijk geregelde als van niet-wettelijk geregelde gebieden door middel van geaccrediteerde methoden. Wij kunnen verpakkingen voor bemonstering volgens de geldende normen ter beschikking stellen. Onze service omvat tevens een perfect georganiseerd transport van de monsters.