AGROLAB onderzoekt daarbij grondstoffen en levensmiddelen op bestanddelen, controleert aangegeven waarden, stelt vitaminegehalten vast en nog veel meer. Elke klant heeft een vaste contactpersoon die uw wensen en behoeften kent en die altijd persoonlijk voor u klaar staat. De dienst levensmiddelen-analyses bij AGROLAB staat voor optimale analyses en ondersteuning, van producent tot fabrikant en uiteindelijk detailhandel.

 

Levensmiddelen samenstellingen

Wij testen grondstoffen en levensmiddelen volgens erkende methoden op alle bestanddelen en toevoegingen. Daarbij controleren we de juistheid van de specificaties, de verhandelbaarheid en de voedingswaarde-etikettering. AGROLAB biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van zinvolle, risicogebaseerde testschema's en gaat op zoek naar de juiste balans tussen veiligheid en kostenefficiëntie. Wij adviseren ook steeds meer detailhandelketens op het gebied van etikettering voor eigenmerkproducten.
 
 
 
 
 

Levensmiddelen residu-analyses

AGROLAB beschikt over de modernste, meest nauwkeurige laboratoriumtechnologie en een omvangrijke knowhow om ongewenste stoffen en residuen in levensmiddelen op betrouwbare wijze te kunnen opsporen. Of het nu gaat om allergenen, residuen van gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen, dioxinen of andere schadelijke stoffen, wij testen de veiligheid van uw producten. Voor tests die vereist zijn in verband met de vrijgave van een product bieden wij op aanvraag een spoedservice. Op grond van onze omvang en capaciteiten kunnen wij klanten ook in geval van nood professionele ondersteuning en beschikbare analysecapaciteiten garanderen.
 
 
 
 
 
 

Plantaardige vetten/oliën, noten

Vethoudende producten, vetten en oliën worden in ons gespecialiseerde laboratorium in Rotterdam geanalyseerd. Dankzij de specifieke knowhow waarover we daar beschikken, kunnen we monsters van overal ter wereld testen op kwaliteit en onzuiverheden (wettelijk vastgestelde maximale gehalten, vetzuren, vitamines, enz.). Door de verbinding met de haven van Rotterdam zijn uitzonderlijk snelle tests binnen een paar uur voor het laden van schepen mogelijk.
 
 
 
 
 

Radiochemie in levensmiddelen

AGROLAB beschikt over jarenlange kennis en een ultramodern instrumentarium waarmee ook levensmiddelen op radioactieve isotopen getest kunnen worden. Van regelmatige steekproefcontroles, analyses van mineraalwater op natuurlijke en kunstmatige radionucliden tot metingen bij landen met importrichtlijnen of metingen bij voorvallen zoals in Fukushima.
 
 
 
 
 

FAQ: Hoeveel monstermateriaal moet voor een analyse worden opgestuurd?

De hoeveelheid materiaal die wij voor een analyse nodig hebben, is afhankelijk van de betreffende matrix en uiteraard van de te onderzoeken parameters. Het is nagenoeg onmogelijk om hier een vaste formule voor te geven. Bij wijze van richtlijn kunnen echter de volgende hoeveelheden worden aangehouden:

 

  • Voor levensmiddelen in het algemeen: ten minste 250 g per levensmiddel of 4 verpakkingen van een voor verkoop gereed product
  • Bij radiochemische analyses: ten minste 1 kg of 1 l als het een vloeistof betreft
  • Voor ggo-onderzoek bij oogstproducten: een monster dat ruwweg overeenkomt met het duizendkorrelgewicht

Hygiënetests

Indien gewenst voeren wij microbiologische kwaliteitscontroles uit en testen wij de hygiëne binnen uw bedrijf.

Voedselveiligheidstesten

Bij de analyse van levensmiddelen kan de AGROLAB GROUP ook Voedselveiligheidstesten uitvoeren. In de testrapporten worden de resultaten in dat geval vergeleken met grens- of richtwaarden. Alle gegevens kunnen op verzoek in xls-, csv- en/of xml-file worden geleverd.