Om het voor onze gebruikers makkelijker te maken om aanvullende opdrachten te registreren, heeft AGROLAB zijn online klantenportaal ALOORA weer uitgebreid. Deze nieuwe mogelijkheid is per direct beschikbaar voor gebruik.

 

Een aanvullende opdracht kann bijvoorbeeld noodzakelijk zijn, als

 

  • … na het verschijnen van de resultaten extra analyses uitgevoerd moeten worden
  • … bij de analyse van een mengmonster is aangetoond dat er verhoogde concentraties van een parameter aanwezig zijn en vervolgens uitgezocht moet worden in welk deelmonster deze verhoging zich bevindt
  • … monsters tijdelijk opgeslagen zijn in het laboratorium en er nu analyses op plaats moeten vinden

 

Om onze klanten de extra Plus in service te kunnen bieden kunnen aan de reeds verzonden monsters nu extra analyses worden aangevraagd. Dit kan uitsluitend als de monsters zich al in het laboratorium bevinden en geschiedt in de vorm van een nieuwe opdracht. Hierdoor kunt u duidelijk terug vinden welke analyses er oorspronkelijk plaats vonden en welke aanvullend.

Toegelicht – hoe kan een aanvulling gemaakt worden?

Om een aanvullende opdracht te maken gaat u in ALOORA naar het scherm „OPDRACHT MAKEN“. Hier selecteert u de opdracht waarop u een aanvullende opdracht wilt samenstellen en kiest linksboven in de oranje balk het pijltje naast „opdracht maken“. In het onderliggende menu kiest u de optie „aanvulling maken“ wat u alleen kunt kiezen als de oorspronkelijke opdracht als in het laboratorium is geaccepteerd.

 

 

Houd er rekening mee dat het aanleveren van een aanvullende opdracht ertoe kann leiden dat er overschrijding plaatsvinden van de conserveringstermijn voor bepaalde analyses. Ook moet u er rekening mee houden dat er verschillende opslagtermijnen kunnen gelden per laboratorium.

 

Indien u meer informatie wenst over deze nieuwe mogelijkheid of over monsters die al in het laboratorium aanwezig zijn, neemt u dan contact op met uw lokale Customer Relations Manager.

 

 

 

BACK

Contact