EU Flags

Op 7 februari hebben de landen Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden gezamenlijk een voorstel tot restrictie van PFAS ingediend bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Het restrictievoorstel heeft betrekking op een breed scala van PFAS. De details van het voorstel zijn bekendgemaakt op de website van het ECHA.

 

Het voorstel heeft tot doel de uitstoot van PFAS in het milieu te verminderen en producten en processen veiliger te maken voor mensen. Alle PFAS's die onder het voorstel vallen, zijn moeilijk afbreekbaar. Met PFAS verontreinigde grond of oppervlaktewater of bodem zijn technisch moeilijk en duur te saneren. Als PFAS's blijven vrijkomen, zullen zij zich blijven ophopen in het milieu, in drinkwater en in ons voedsel.

 

Met de publicatie van het restrictievoorstel en de ondersteunende dossiers door ECHA begint de fase van de dossierbeoordeling. In deze fase beoordelen de wetenschappelijke comités voor Risicobeoordeling (RAC) en voor Sociaal-Economische Analyse (SEAC) van ECHA of de voorgestelde beperking voldoet aan de wettelijke vereisten van REACH voordat zij het voorstel gaan beoordelen.

 

 

AGROLAB GROUP blijft alle ontwikkelingen volgen en hecht veel belang aan de voortdurende uitbreiding van de PFAS-portefeuille en de analysecapaciteit.

 

Auteurs: Rianne Uijterwaal, Barbara Maier