Duurzame processen zijn voor onze klanten, partners en medewerkers al lang doorslaggevende kwaliteitscriteria en een vast onderdeel van de publieke opinie. Dit wordt nu ook weerspiegeld in wet- en regelgeving, die wordt aangescherpt met betrekking tot energiebesparende maatregelen en duurzame milieubescherming.

 

KLEINERE VOETAFDRUK

De AGROLAB GROUP wil haar ecologische voetafdruk nog aanzienlijk verkleinen. We vervangen stap voor stap fossiele brandstoffen en dragen zo bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot. Twee laboratoria worden al verwarmd door een verwarmingssysteem op basis van houtsnippers, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijproducten van de landbouw. In 2022 en 2023 worden fotovoltaïsche systemen in gebruik genomen op de daken van vijf laboratoriumsites van de AGROLAB GROUP, waarmee we bijna 40% van de benodigde elektriciteit zelf zullen opwekken. Alleen al voor de PV-systemen is een investeringsbedrag van ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar.

 

LUCHT EN LICHT

AGROLAB investeert ook in moderne ventilatieconcepten met warmteterugwinningssystemen die proceswarmte terugvoeren naar het ventilatiecircuit. Alleen al de modernisering van het ventilatiesysteem op de AGROLAB LUFA site in Kiel levert een energiebesparing op van ca. 826.000 kWh per jaar. De verlichtingsapparatuur op alle locaties wordt omgebouwd naar energiebesparende LED-lampen met een lange levensduur, met een op de behoefte afgestemde lichtregeling en aanwezigheidsdetectoren die de lampen automatisch uitschakelen als ze na het werk worden vergeten uit te schakelen.

 

GEDOCUMENTEERD EN GECERTIFICEERD

In zeven vestigingen van AGROLAB vindt al een permanente verbruikscontrole plaats, die jaarlijks wordt geëvalueerd. Vooral kengetallen zoals het chemicaliënverbruik, de scheiding van recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval, het elektriciteitsverbruik of het energieverbruik van bedrijfsvoertuigen worden systematisch geobserveerd, gedocumenteerd en geëvalueerd om doeltreffende beslissingen te kunnen nemen en nieuwe doelstellingen te formuleren. Zodra een optimum is bereikt, is het belangrijk dit te handhaven.

 

UW VOORDEEL: We gaan allemaal zuinig en verantwoord om met onze slinkende hulpbronnen - elke dag opnieuw.

 

Meer informatie vindt u hier.

 

Auteur: Dr. Paul Wimmer