Uitdaging overwonnen

Mit Bravour hat sich AGROLAB den Herausforderungen der Umstellung auf die neue Akkreditierungsnorm gestellt. Fast ein halbes Jahr vor dem Ablauf der verlängerten Übergangsfristen konnte der Normumstellungsprozess aller Labore erfolgreich abgeschlossen werden.

 

AGROLAB GROUP is de uitdaging aangegaan en we zijn met vlag en wimpel geslaagd. Bijna een half jaar voor het verstrijken van de verlengde overgangsperiode werd het transitieproces binnen alle laboratoria succesvol afgerond. Alle vestigingen van AGROLAB GROUP zijn gecertificeerd als competente testlaboratoria volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Klanten kunnen vertrouwen op de competenties van AGROLAB

AGROLAB toont hiermee aan dat het in staat is om haar klanten te voorzien van internationaal erkende expertise. Klanten kunnen erop vertrouwen dat in een wereldwijde sterk concurrende omgeving de laboratoriumdiensten van AGROLAB GROUP officieel erkend zijn en voldoen aan de nieuwste normen.

AGROLAB laboratoria zijn door de overheid erkend

Accreditatie volgens EN ISO/IEC 17025:2017 is een basisvoorwaarde om door de overheid erkend te kunnen worden voor een bepaalde verrichting. AGROLAB heeft al haar erkenningen weten te behouden vanwege de vroegtijdige succesvolle transitie naar de nieuwe standaard.

Of het nu gaat om water, afval, bodem of luchtanalyses – op door de overheid gereguleerde terreinen spelen de vestigingen van AGROLAB GROUP een belangrijke rol zonder enige beperking.

Klantgerichtheid is erg belangrijk bij AGROLAB

AGROLAB bouwt voort op de sterke pijlers van industriële processen, het gebruik van IT-systemen en klantgerichtheid. De "International Organization for Standardization" (ISO) heeft bij de herziening van de norm sterk de nadruk gelegd op de risicogebaseerde aanpak. De nadruk ligt op de invoering van maatregelen om de risico's te minimaliseren. De proces- en dus ook risicogebaseerde controle van workflows heeft bij AGROLAB sinds lange tijd een hoge prioriteit. Risico's zijn aanzienlijk verminderd door alle processen consequent te optimaliseren en door het dagelijkse laboratoriumwerk op alle mogelijke gebieden te digitaliseren. De klanten van AGROLAB profiteren zodoende van een nog grotere veiligheid en continue verbeteringen op alle niveaus van het managementsysteem.

Huidige accreditatiecertificaten volgens ISO/IEC 17025:2005 zijn geldig tot 30 juni.

De oorspronkelijke termijn van 30.11.2020 voor de omzetting van de accreditatie volgens ISO/IEC 17025:2005 naar ISO/IEC 17025:2017 is vanwege de Corona-pandemie verlengd tot 1 juni 2021. De Europese Commissie heeft daarom ook de geldigheidsduur van de "oude" laboratoriumnorm EN ISO/IEC 17025:2005 verlengd. Accreditatiecertificaten volgens EN ISO/IEC 17025:2005 verliezen dan ook pas op 1 juli 2021 hun geldigheid.

 

Contact