Nitraat

De voorbereiding voor de nitraatresiducampagne is bij AGROLAB in volle gang.


Als landbouwer kan U vanaf half September geconfronteerd worden met een VLM verplichting tot het laten bemonsteren van sommige van uw percelen en dit op uw eigen kosten. De mestbank stuurt U hiervoor een e-mail of desgevallend een brief.


Net zoals vorig jaar moeten de bestellingen geplaatst worden via uw e-loket mestbank.

 

Wij vragen ten stelligste om uw bestelling naar AGROLAB vóór 1 oktober binnen te sturen. U kan desgewenst voor deze administratieve bestelling een afspraak maken met ons hoofdkantoor te Halle en U aldaar persoonlijk begeven. (identiteitskaart en pincode niet vergeten)


De staalname gebeurt door gekwalificeerde staalnemers onder controle van AGROLAB. De bodemmonsters worden direct gekoeld en ingevroren en met gekoeld transport naar het laboratorium in Duitsland gebracht. Uw rapport kan U verwachten binnen de 2 weken.


AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH Sarstedt bezit de VLM erkenning voor analyse van nitraat in bodem.

 

Lees meer:

 

 

 

Contact