Nitraat

AGROLAB handhaaft haar productie op volle capaciteit. Al onze laboratoria zijn operationeel. Zoals gebruikelijk kunnen onze klanten contact opnemen met onze vertegenwoordigers van klantenservice en de buitendienst.

 

De corona-crisis heeft een enorme impact op alle bedrijven enbijbehorende bedrijfsactiviteiten. Desondanks beschikt AGROLAB momenteel over haar volledige productie capaciteit.

De meeste AGROLAB-laboratoria zijn onderdeel van de vitale sector. Ze spelen dan ook een cruciale rol in de bescherming van het algemeen belang. Het werk van onze monsternemers en transportmedewerkers valt onder de cruciale beroepsgroep.

 

AGROLAB heeft een aantal strikte maatregelen genomen om het risico op besmetting met het Coronavirus, zowel intern als extern, te minimaliseren. Onze monsternemers en transportmedewerkers zijn uitgerust met alle benodigde veiligheidsvoorzieningen. Alle monsternemingen en ophaaldiensten worden uitgevoerd zoals gepland, tenzij anders overeengekomen met de klant.

 

We zullen u direct informeren als we vanwege de Coronacrisis maatregelen moeten nemen die van invloed zijn op onze klanten. Onze website wordt continu bijgewerkt en bevat alle actuele informatie.

 

Contact