En kontrolleret udfordring

AGROLAB har mødt udfordringerne med overgangen til den nye akkrediteringsstandard med bravur. Næsten et halvt år før udløb af de udvidede overgangsperioder, blev alle laboratoriers standardkonverteringsproces succesfuldt gennemført.

 

Således er alle AGROLAB GROUP-laboratorier certificeret som kompetente testlaboratorier i henhold til EN ISO / IEC 17025: 2017 eller i overensstemmelse med de respektive nationale oversættelser af denne internationale standard af de respektive nationale akkrediteringsorganer.

For alle tyske AGROLAB-steder er dette forbundet med udsættelsen af akkrediteringscertifikaterne i overensstemmelse med Bundesverwaltungsgerichts (BVergG) afgørelse om udsættelse af akkrediteringer af 19. september 2018. De tyske akkrediteringscertifikater har derfor ikke længere gyldighedsdato.

Analyse foretaget af fagfolk: Kunder kan stole på AGROLABs kompetence

AGROLAB demonstrerer således, at vi er i stand til at give vores kunder internationalt anerkendt ekspertise. Kunder kan være sikre på, at AGROLAB GROUP laboratorietjenester i et globaliseret konkurrencepræget miljø anerkendes og lever op til de nyeste standarder.

AGROLAB-laboratorierne er statsligt anerkendt inden for lovregulerede områder

Akkreditering i henhold til EN ISO / IEC 17025: 2017 er en forudsætning for statsgenkendelse af laboratorier på lovregulerede områder. AGROLAB er derfor fortsat fuldt anerkendt for sin tidligere vellykkede konvertering til standarden.

Uanset om det er indefor det lovregulerede vand-, jord-, affald- eller emissionsområde og beskyttelse af samme, så leverer AGROLAB GROUP-laboratorierne som hidtil analytisk service uden restriktioner.

Kundeorientering er meget vigtig hos AGROLAB

AGROLAB bygger på industriens vigtige processsøljer; udnyttelse af ​​it-systemer og en stærk kundeorientering. Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) har sat stærkt fokus på den risikobaserede tilgang i revisionen af ​​standarden. Indførelsen af ​​foranstaltninger til minimering af risici er rykket i forgrunden. Den proces- og dermed også risikobaserede kontrol af arbejdsgange har længe været højt prioriteret hos AGROLAB. Konsekvent optimering af alle processer og implementering af digitalisering inden for alle områder af det daglige laboratoriearbejde reducerer risikoen betydeligt. AGROLAB-kunder drager således fordel af endnu mere sikkerhed og løbende forbedringer på alle niveauer i ledelsessystemet.

Nuværende akkrediteringscertifikater i henhold til ISO / IEC 17025: 2005 er stadig gyldige indtil 30. juni.

Den oprindelige frist den 30.11.2020 til konvertering af akkrediteringen i henhold til ISO / IEC 17025: 2005 til ISO / IEC 17025: 2017 er blevet forlænget til 1. juni 2021 på grund af Corona-pandemien. Europa-Kommissionen har derfor også forlænget gyldigheden af den "gamle" laboratoriestandard EN ISO / IEC 17025: 2005 udvidet. Akkrediteringscertifikater i henhold til EN ISO / IEC 17025: 2005 udløber derfor først den 1. juli 2021, hvorefter nye vil følge den nye standard.

 

Kontakt