Begyndende med regelmæssige stikprøvekontroller og mineralvandsundersøgelser for naturlige samt kunstige radionuklider, og målinger ved lande med retningslinjer for import og til målinger ved hændelser såsom Fukushima.

Sådan arbejder AGROLAB ved radiokemiske undersøgelser

 

Som regel bestemmer vi strålingen af radioisotoper, bl. a. for cæsium (Cs-134, Cs-137) ved hjælp af gammaspektrometri, og ved akutte fejltilfælde også yderligere isotoper, som f. eks. I-131. Desuden tilbyder vi også bestemmelsen af betaemittere som f. eks. Sr-90 og i vandløb også tritium H-3.
 
 

Sådan fungerer prøveudtagningen

Til radiokemiske undersøgelser kræves relativt store prøvemængder, alt efter programmatrix og påkrævet påvisningsgrænse op til 5 kilogram/liter for hver prøve. Vores eksperter i laboratoriet rådgiver dig gerne.

Kontakt