Vi gennemfører ikke blot standardanalyser pålideligt og hurtigt for dig, men betjener derimod den samlede analytiske båndbredde fra arsen til zink.

En oversigt over vores ydelser

Jordbundsundersøgelser for plantenæringsstoffer i landbruget

Jordbundsundersøgelser for plantenæringsstoffer i landbruget

AGROLAB undersøger som standard for Rt, Pt, Kt, Mgt, jordbundstype, N-min m.m. efter de danske standardmetoder. Men lige så vigtig som makronæringsstofferne er også en tilstrækkelig ernæring af planterne med jordbundens sporelementer bor, kobber, mangan, molybdæn, natrium og zink for at sikre grundlaget for plantevækst og -afgrøder. Kontrollér beholdningerne i din jordbund.

Nmin - plantetilgængeligt kvælstof i jordbunden

Nmin - plantetilgængeligt kvælstof i jordbunden

Organisk bundet kvælstof forekommer i store mængder i landbrugsjorde. En lav procentdel heraf mineraliseres ved fugtighed og varme af jordbundsbakterier (der opstår mineralsk kvælstof: Nmin) og bliver dermed tilgængeligt for planterne.

 

N-forsyningen skal for det meste suppleres af gødskning. Nmin-undersøgelsen ved vegetationens start er en forudsætning for en omkostningseffektiv, indtægts- og kvalitetsorienteret gødskning. Desuden er Nmin-undersøgelsen ved høsten et vigtigt instrument til beskyttelse af grundvandet. Særlige kendetegn: Nmin-prøver skal nå til undersøgelsen i en lukket kølekæde (ved under 5° C). Vi udlåner køletasker og køleelementer efter anmodning.
 
 

Mineralsk svovl (Smin)

Mineralsk svovl

Svovl opfører sig lige som svovl i jordbunden. Kombinér Nmin-undersøgelsen med Smin og gød lige nøjagtig det, som dine planter har brug for. Svovlbehovet er betydeligt: 25-40 kg/ha til korn og sukkerroer, og 35 - 50 kg /ha ved græsjord.

 

Særlige kendetegn: Smin-prøver skal nå til undersøgelsen i en lukket kølekæde (ved under 5° C). Vi udlåner køletasker og køleelementer efter anmodning.
 
 

Tungmetaller i jordbunden

Tungmetaller i jordbunden

I landbrugsjorde skal man regelmæssigt undersøge for tungmetaller i sammenhæng med den landbrugsmæssige genanvendelse af spildevandsslam og kompost. Til dette fastsætter lovgivningen en undersøgelse for bly, krom, cadmium, kobber, nikkel, kviksølv og zink. En generel landbrugsmæssige jordbundsundersøgelse (jordbundstype, pH-værdi, fosfor, kalium, magnesium) hører naturligvis til dette. Undersøgelsen må kun finde sted via akkrediterede laboratorier.

 

Prøveudtagningen skal finde sted via uddannede og anerkendte prøveudtagere. Vi hjælper dig gerne videre.
 
 

Fysisk jordbundsundersøgelse

Fysisk jordbundsundersøgelse

Fysiske jordbundsundersøgelser er en specialitet på vores laboratorium i Thüringen, Oberdorla. Uanset om det drejer sig om blandingsforholdet til sportsplæner, slamanalyse eller en ionbytningskapacitet, finder du den ønskede analyse her.

Substratundersøgelse for erhvervsmæssigt gartneri

 

Substratundersøgelse for erhvervsmæssigt gartneri

AGROLAB tilbyder undersøgelsesmetoder til prydplantedyrkning, skovplanteskoler, frugt- grøntsags- og anlægsgartnerier, golfbaner eller offentlige, grønne arealer.

CAT-metoden

egner sig specielt til substrater. Den indeholder N, P, K, Mg, Na, pH-værdi, saltindhold, ledeevne, volumenvægt og valgfrit: Al, B, Cu, Fe, Mn og Zn.

CAL-metoden

til gartnerjord og substrater: N, P, K, Mg, pH-værdi, volumenvægt, saltindhold for alle mineralske jorde (friland): P, K, Mg, pH-værdi, N

DL-metoden

til alle mineralske jorde (friland): P, K, Mg, pH-værdi, N

Nmin-metoden

til fastsættelse af opløseligt kvælstof til skovplanteskoler, grøntsags- og frugtgartnerier som NO3-N, NH4-N i 1-3 lag
 
 

Jordbundsundersøgelser for hobbyhavebrug

Jordbundsundersøgelser for hobbyhavebrug

En tilstrækkelig gødning er også vigtig for kvaliteten på de dyrkede produkter og jordbundens sundhed i den almindelige have.

 

Undersøgelsesresultatet af din jordbundsprøve indeholder ud over analyseværdierne og vurderingen detaljerede angivelser af den påkrævede gødning. Desuden bemærkes det, hvornår det er bedst at gøde. De angivne gødningskombinationer fås på planteskolerne.

 

Du finder en prøveudtagningsvejledning som 2. side i formularen (se til højre).
 
 

 

Prøveudtagning som grundlag for rigtige resultater

Ved prøveudtagningen danner vi ud fra ca. 300 g prøvemateriale et udsagn for 1 til 10 ha dyrket landbrugsareal. Derfor er en sagkyndig prøveudtagning absolut udslagsgivende for undersøgelsesresultater, som genspejler virkeligheden.

 

Vi sender dig gerne formularer til prøveudtagningen samt jordbundsposer.

 

Du kan naturligvis også bestille din prøveudtagning hos vores uddannede personale.

Kontakt