AGROLAB tilbyder en omfattende og moderne udstyrspark til rådighed med direkte opkobling til det centrale LIMS system (laboratorieinformations- og management system).  Undersøgelsestiden udgør som standard 3-5 arbejdsdage, og ved behov kan der udføres hasteanalyser. AGROLAB tilbyder pt. ikke jordanalyser jf. dansk lovgivning, men følger europæiske standarder på området. Kontakt os for mere information på området.

En oversigt over vores ydelser

 

KONTAMINEREDE JORDBUNDE INKL: ELUAT-/SØLJETEST

Vores undersøgelsespakke dækker den pågældende landespecifikke og regionale lovgivning. De akkrediterede metoder og fastsættelsesgrænser retter sig mod de lovfæstede forskrifter. Den omfattende portefølje af enkeltparametre indeholder bl. a. særlige stofgrupper som f. eks. pesticider og metabolitter, sprængstoftypiske forbindelser, NSO-heterocyklusser, klorbenzoler, klorfenoler, fenoler, polyfluorerede tensider, dioxiner/furaner, dioxin-agtig polyklorerede bifenyler, phtalater, organiske tinforbindelser og kulbrinter.

 
 

VORES YDELSER

Forurenet jord, andet fast stof, eluat-/søljetest

 

AGROLAB udfører ved kolonne- eller batchudvaskning analyser til fast stof og eluat. De akkrediterede metoder og fastsættelsesgrænser retter sig mod lovgivning på pågældende område. Den omfattende portefølje af enkeltparametre indeholder bl. a. særlige stofgrupper som f. eks. pesticider og metabolitter, sprængstoftypiske forbindelser, NSO-heterocyklusser, klorbenzoler, klorfenoler, fenoler, polyfluorerede tensider, dioxiner/furaner, dioxin-agtig polyklorerede bifenyler, phtalater, organiske tinforbindelser og kulbrinter.

Kontakt