Foderundersøgelser

 

Vi undersøger alle typer foder for indholds- samt skadelige stoffer og tilbyder et stort spektrum af parametre. Særligt inden for vitamin-, dioxin- og mycotoxinanalyse råder vi over en enestående kompetence. Landmænd, forhandlere og fodermiddelproducenter fra hele verden lægger deres prøver i vores hænder.

 

Indholdsstoffer og foderværdi i enkelt- og blandingsfodermidler

Det præcise kendskab til indholdsstoffer og foderværdi er udslagsgivende for den rigtige anvendelse af fodermidler.
 
 
 

Grundfoder: Grønnepiller, ensilage, hø

Kun en laboratorieundersøgelse giver dig information om hvilken næringsværdi dit egenudviklede grundfoder har.
 
 
 

Specialanalyse af foder: Vitaminer, dioxiner, mykotoksiner, GMO, etc.

Ud over de generelle foderværdiparametre tilbyder vi dig samtlige undersøgelser til den interne kvalitetssikring ved ønskede og uønskede indholdsstoffer som for eksempel dioxiner, PCB, mykotoksiner eller GMO.
 
 
 

Godkendt analyse for QS og GMP+

AGROLAB GROUP er din ideelle laboratoriepartner til kvalitetssikringsanalyser af dit foder. Vores laboratorier AGROLAB LUFA GmbH (DE), Dr.A.Verwey (NL) og AGROLAB Polska (PL) er certificeret til analyse af foder inden for rammerne af kvalitetsstyringsprogrammet GMP +. Laboratorierne AGROLAB LUFA GmbH (DE), Dr.A.Verwey (NL) og AGROLAB Italia (IT) har tilladelse til at foretage analyser for QS til vores kunder.

 

Om den europæiske lovgivning i forhold til fodermidler

Lovgivningen om fodermidler i EU indeholder detaljerede forskrifter om beskaffenhed, sammensætning og mærkning af enkelt- og blandingsfodermidler samt tilsætningsstoffer i fodermidler. Prøveudtagning og analytiske undersøgelser fastlægges via retningslinjer, for at garantere reproducerbare og pålidelige kontroller.

 

I denne sammenhæng er følgende aspekter interessante:

 

  • Indeholder foderet alle påkrævede næringsstoffer, vitaminer, som dyret har brug for, for en sund vækst?
  • Er fodermidlet fri for skadelige stoffer, smitsomme agenser og genmodificerede substanser (GMO)?

 

En regelmæssig undersøgelse af foderkvaliteten giver svar på disse spørgsmål. Sørg for at sikre dig selv og din erhvervsmæssige succes. Vi hjælper dig med det.

 

Om den enorme vigtighed af foderundersøgelser

Mennesket er i slutningen af fødekæden. Dette faktum er forbrugerne i den seneste tid smertefuldt blevet mindet om. Dioxin i frilandsæg, MPA i glukosesirup, antibiotika i kalkunkøller, BSE i oksesteaks, dioxin i kyllingebryst. Oprindelsen af de skadelige stoffer kunne næsten altid føres tilbage til fodermidler.

 

Enkelte sorte får miskrediterede hele branchen, grundet uagtsomhed eller med kriminel hensigt. Landbruget, handlen og forbrugerne føler sig vildledt, usikre og truede.

 

Kun via forstærkede og regelmæssige egenkontroller af råstoffer og slutprodukter - fra start til slut i produktionskæden - kan man genvinde den offentlige tillid.

 

AGROLAB GROUP understøtter dig med at sikre din økonomiske succes.

Kontakt