Analyser for dioxiner og dl-PCB er et fagområde, hvor AGROLAB har egne speciallaboratorier med topmoderne udstyr og udvikler sammen med myndigheder, hvorfor vi altid er i front med analyser på blandt andet dette område.

En oversigt over vores ydelser

Kloakslam

Årtiers erfaring inden for temakompleks kloakslam gør AGROLAB til specialister.

 

Mange års erfaring indenfor udtagning fra slambed, brønde og opsamling af kloakslam gør AGROLAB til specialister indenfor håndtering af slam fra spildevand og kloak.

 

Vi udfører analyser og prøveudtagning jævnfør gældende lovgivning og sender resultater til både dig, vores online portal Aloora og offentlige databaser i gældende standatformat.

 
 
Kontakt