Vi tilbyder prøveafhentning, prøvetagning og at sende emballage og ordresedler ud, når du selv forestår prøveudtagningen.

 

Undersøgelse af sive-, grund- og overfladevand

 

UNDERSØGELSE AF SIVE-, GRUND-, OG OVERFLADEVAND -> Analyse af grundvand, drænvand og overfladevand.

 
 

AGROLAB bistår med analyser i adskillige projekter inden for overvågning og monitorering af grundvandet i områder nær og under slaggebjerge, lossepladser, deponier og grusgrave.  Udover dette har vi stor erfaring indenfor rensning og sanering af grundvand.

 

AGROLAB GROUP tilbyder et bredt spektre indenfor instrumentale analyser af organiske og uorganiske skadelige stoffer, miljøfremmede stoffer, samt et stort omfang af vådkemiske metoder. Vi har en meget omfattende og moderne udstyrspark til rådighed med IT-tilknytning til det centrale LIMS (laboratorieinformations- og managementsystem), så resultater overføres direkte og med mindst mulig risiko for fejltastning og fejllæsning i manuelle overførsler.

 

Nedenfor ses et udsnit af parametre samlet i grupper og områder, som vi er fulde leverandører af til grundvand, drænvand og overfladevand: 

 • Pesticider og metabolitter
 • sprængstoftypiske forbindelser
 • NSO-heterocyklusser
 • Chlorbenzener
 • Chlorfenoler
 • Fenoler
 • Polyfluorerede tensider
 • Dioxiner/Furan
 • Dioxin-agtige polyklorerede bifenyler
 • Ptalater
 • Organiske tinforbindelser
 • Flygtige Chlorholdige opløsningsmidler
 • Halogenholdige omdannelsesprodukter
 • Mikrobiologiske undersøgelser.
Kontakt