Godkendt analyse for KS og GMP+

Godkendt analyse for GMP+

Vores laboratorier LUFA-ITL GmbH, Dr. A Verwey og AGROLAB Polska er certificeret til analyse af fodermidler som en del af kvalitetskontrolprogrammet GMP+.

 
 

GMP (Good Manufacturing Practices) betyder „god fremstillingspraksis“. Det tilføjede plus står for integrationen af HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). GMP+ er et fuldgyldigt, internationalt certificeringssystem. Det fastlægger krav til hvordan man sikrer fodermiddelsikkerheden og - holdbarheden samt uafhængige revisioner fra certificeringsorganer.

 

Du finder certifikatet for vores laboratorium Dr. A Verwey her eller i området Service under Downloads. På grund af ISO 17025-certificeringen må vores laboratorier LUFA-ITL GmbH og AGROLAB Polska gennemføre analyser for virksomheder med GMP+-registrering. Du finder den tilhørende akkreditering her eller ligeledes i området Service.

 

 

Godkendt analyse for KS

Laboratorierne LUFA-ITL GmbH (DE), Dr.A.Verwey (NL) og AGROLAB Italia S.r.l (IT) er berettiget til at gennemføre analyser for KS for vores kunder. KS ser sig selv som et Kvalitetsprogram, som tager sig af sikkerheden fra landmanden og helt til butiksdisken. For at sikre kvaliteten inden for fodermidler, findes der en kontrolplan for foderhandlen. Derved forpligtes alle deltagende parter, fra landmanden og til fodermiddelproducenten, til regelmæssige at kontroller deres produkter, ud fra på forhånd, givne parametre.

 
 

Kontakt