AGROLAB GROUP deltager i nationale og internationale reference projekter indenfor miljøanalyser også indenfor områder, som pt. ikke er rullet ud i Danmark. Har du behov indenfor områder, hvor EU lov er gældende, er du altid velkommen til at kontakte AGROLAB GROUP, da vi i Europa dækker alle relevante områder indenfor miljøområdet.

 

 

Slam

AGROLAB undersøger kommunalt kloakslam, samt spildevandsslam fra rensningsanlæg på alle bearbejdningsniveauer til forbrænding og udnyttelse i landbruget.  

Analyser for dioxiner og dl-PCB er et fagområde, hvor AGROLAB har egne speciallaboratorier med topmoderne udstyr og udvikler sammen med myndigheder, hvorfor vi altid er i front med analyser på blandt andet dette område.

 
 
 
 
 

Jodbund, mineralsk affald

Miljølaboratorierne hos AGROLAB GROUP tilbyder et bredt spektrum inden for området instrumental analyse af organiske og uorganiske skadelige stoffer, samt vådkemiske metoder. AGROLAB tilbyder en omfattende og moderne udstyrspark til rådighed med direkte opkobling til det centrale LIMS system (laboratorieinformations- og management system).  Undersøgelsestiden udgør som standard 3-5 arbejdsdage, og ved behov kan der udføres hasteanalyser. AGROLAB tilbyder pt. ikke jordanalyser jf. dansk lovgivning, men følger europæiske standarder på området. Kontakt os for mere information på området.

 
 
 
 
 

Ikke-mineralsk, fast affald, erstatningsbrændstoffer, sekundære råstoffer

AGROLABS speciallaboratorium til fast, ikke-mineralsk affald i Plauen tilbyder et bredt undersøgelsesspektrum. Et særligt kendetegn ved affaldsanalyser er den ekstremt dyre prøveforberedelse via specialudviklet udstyr til formålet, med hvilket der opnås pålidelige resultater, selv ved store heterogene masser. Plausibilitetskontrollerne af analyseværdierne, dvs. en justering i forhold til historiske data, høre i øvrigt også med til vores service.
 
 
 
 
 

Spildolie, biobrændstoffer

AGROLAB tilbyder bortskaffelsesvirksomheder en kompetent analyse af reststoffer til spildoliedeklarationer. Til dette står et af vore egne speciallaboratorier til rådighed. Vi kontrollerer desuden kvaliteten af biobrændstoffer, bestemmer deres brændværdi og meget mere. Parameterspektret indenfor dette område er meget bredt og tilpasses løbende. Kontakt os for mere information på dette område.

 
 
 
 
 
Kontakt