Vi tilbyder dig akkrediteret prøveudtag og velfungerende logistik enten med prøvetager eller vores med DHL express for afhentning af prøver.

Prevaliderede resultater fremsendes ved henvendelse i kundecenteret eller kan ses direkte i Aloora under resultater, inden prøvens endelige resultat kommer ud med certifikat og resultat online ændrer status til valideret.

Lige vigtig en del af vores service er en pålidelig tidsplanlægning og konsekvent overvågning af dine regelmæssige prøver (drikkevandsforordning, egen overvågningsforordning). Vi kontakter dig, hvis et resultat ligger langt fra din historik.

Kontakt salg for tilbud og overblik vedr. prøvetagning, prøveafhentning eller ekstraanalyser udover det faste program.

 

 

Spildevand

Analyse og prøvetagning jf. miljøgodkendelser og spildevandstilladelser fra kommune eller til egenkontrol udføres for såvel forsyninger, rensningsanlæg, industri og foreninger.

 
 
 
 
 

Drikkevand

Analyser jf. gældende Drikkevandsbekendtgørelse er kernen af vores vandanalyser. Vi har årelang erfaring indenfor dette område hos både forsyninger, private og i industrien.

Øget fokus på drikkevand har ført til flere tilføjelser af pesticider og nedbrydningsstoffer, som vi er stolte af at kunne udføre på eget laboratorie.  Tendensen til forsatte udvidelser på dette område i drikkevandsbekendtgørelsen og i screeninger fra myndighedernes side har været medvirkende til, at vi i AAUK Kiel opruster på pesticidområdet for fortsat at kunne tilbyde dig den bedste service, korteste leveringstid og bedste udvalg af pesticider til din overvågning og sikring af vores allesammens drikkevand.

 

 
 
 
 
 

Grundvand, drænvand og overfladevand

AGROLAB dækker omfattende behov til kemiske undersøgelser i drænvand, grundvand og overfladevand. Dette gælder både det lovregulerede område såvel et bredt tilbud af akkrediterede metoder, der ligger udover de parametre, der er omfattet af lovkrav. Vi tilbyder prøveafhentning, prøvetagning og at sende emballage og ordresedler ud, når du selv forestår prøveudtagningen.

 
 
 
 
 
Kontakt