Erfarne og servicemindede prøvetagere sikrer dig korrekt udtagning af prøve. AGROLAB er et stærkt team, der arbejder sammen om at sikre dig den bedste oplevelse fra første kontakt til certifikatet ankommer. 

 

VORES YDELSER

Drikkevand

Drikkevand

Drikkevand er med rette det mest kontrollerede levnedsmiddel i Danmark. Vi tilbyder fysiske, fysisk-kemiske, kemiske og mikrobiologiske undersøgelser, samt prøveudtagning, om det er for at leve op til krav fra kommune eller anden myndighed eller til egenkontrol.

Vi tilbyder alle pakker indenfor aktuel drikkevandsbekendtgørelse og vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Drikkevandsanalyse

Drikkevandsanalyse

Alm. Hustande analyserer i højere grad deres vand ved salg og er der egen boring er man ansvarlig for drikkevandets kvalitet.

 

Bruges vand fra egen boring til vanding af dyr i stalde, kan det være en god ide, at analysere vandet løbende, da denne kan variere. En ringe vandkvalitet med højt kimtal kan give nedgang i mælkeydelse og belaste dyrs immunforsvar.

 

Er du i tvivl om kvaliteten af dit vand  i eget hjem, kan du hos AGROLAB som privat få foretaget en forenklet kontrol med eller uden pesticider , som er de krav vandets kvalitet skal leve op til i samtlige husstande i Danmark.

 

Hvis grænse- eller standardværdierne overskrides kan det medføre sundhedsproblemer. Her er særligt parametrene jern, nitrat, nitrit, ammonium, sulfat, forkert pH og bakterieindhold udslagsgivende for dit vands kvalitet.

SÅDAN SIKRER AGROLAB VALIDE ANALYSERESULTATER

For at en analyses værdi er størst, skal prøven være homogen og repræsentativ for måleområde. Det vil sige, at prøven skal være ensartet og repræsentere den mængde vand, man ønsker at undersøge. 

 

AGROLAB har akkrediterede prøveudtagere, der ved, hvilken forskel det gør, om vandet har løbet før udtagning eller ej og også ved, hvilken betydning køling har for bakteriers udvikling inden ankomst på laborotorium. Inden analyse omrystes prøver og neddeles, mens prøven blandet, således delprøver har samme indhold.

 

Selv den mindste forurening kan give udslag i uønskede positive resultater, hvilket giver udslag i gentagelse af prøveudtagningen og drikkevandsanalyser. Her er det især de mikrobiologiske parametre, der tages omprøve for, når værdierne er overskredet.

 

Korrekt prøveudtagning foretaget af AGROLAB sparer dig tid og penge.

Kontakt