Ved undersøgelser, som er relevante for en frigivelse af produktet, tilbyder vi ekspresservice efter ønske. Vores størrelse sikrer en professionel understøttelse af og tilgængelige målekapaciteter til vores stamkunder i krisetilfælde.

Vores produkter & ydelser til dig

Tungmetaller i levnedsmidler

Tungmetaller i levnedsmidler

Tungmetaller såsom arsen, bly, cadmium og kviksølv er stærke miljøgifte. De forekommer naturligt i vores jordskorpe, men når frem får alt ud i vores biosfære via industrielle processer. Der gælder strenge grænseværdier, hvis indhold skal kontrolleres gennem regelmæssige analyser.
 
 

Pesticider

Pesticider

Vores XXL-pesticidepakke omfatter mere end 500 aktive stoffer, som bestemmes med GC-MSD- og LC-MSMS analyser. Den opfylder forskrifterne i QS, QS-GAP, GLOBALG.A.P., DFHV, og EDEKA. Vi tilpasser løbende omfanget af ydelser til kravene i handelskæderne hhv certificeringssystemerne. Vi beregner ARfD-værdier for samtlige aktive stoffer og sammenligner disse med grænseværdier fra Forbundsinstituttet for Risikoanalyse hhv. WHO.
 
 

Miljøforurenende stoffer

Miljøforurenende stoffer

Organiske, skadelige stoffer såsom dioxin, PCB, PAK, etc. kan forekomme i levnedsmidler. Vi hjælper dig på kompetent vis ved de regelmæssige egenkontroller til din interne kvalitetssikring.

 
 

Mykotoxine

Påvisning og bestemmelse af zearalenon, deoxynivalenol og ochratoksin A

For levnedsmiddelproducenten er spørgsmålet, hvordan man kan overvåge grænseværdierne. Kun fysisk-kemiske laboratorieanalyser kan levere pålidelige værdier. Disse processer kræver en omfangsrig prøvebearbejdelse og meget komplekst analyseudstyr. Analyseprocesserne som anvendes hos LUFA-ITL egner sig også til at analysere selv et meget lavt indhold af zearalenon, deoxynivalenol og ochratoksin A. Disse analyseprocesser er validerede og testet korrekt. Desuden sikrer LUFA-ITL via et permanent samarbejde i samtlige væsentlige udvalg, at den seneste viden altid omsættes.
 
 

Genetisk modificerede organismer

Genetisk modificerede organismer

Der er mærkningspligt for levneds- og fodermidler, som indeholder mere end 0,9 % genteknisk modificerede organismer (GMO). Laboratoriet LUFA-ITL GmbH anvender en højsensitiv påvisningsproces på baggrund af PCR-teknologi i realtime, som opsporer GMO-forureninger pålideligt og billigt, og som i mange tilfælde også kan påvises kvantitativt. Vi anbefaler en test i 3 trin:

+ Kvalitativ screening

+ Identifikation af de enkelte forekomster

+ Kvantificering af de enkelte forekomster

 
 

Allergener

Allergener

Mange mennesker lider under levnedsmiddelbetingede allergier. Selv lave spor af en naturlig bestanddel af levnedsmidlet udløser ! mere eller mindre heftige immunreaktioner. I sjældne tilfælde kan der selv ved en lille bitte nøddesplint i et stykke chokolade udløses en chokreaktion hos en allergiker. For de berørte er angivelserne af mulige allergener i et produkt vigtige. Antallet af f. eks. glutenfri levnedsmidler til cøliaki-patienter er tiltagende. Men er disse produkter virkelig sikre? Vi kan kontrollere det med vores følsomme testmetoder.

 
 

 

Vi undersøger følgende levnedsmidler for reststoffer:

 • Råstoffer, forblandinger, kosttilskud og koncentrater
 • Mælk og mælkeprodukter
 • Kød og kødprodukter
 • Færdigretter og konserves
 • Brød og bagværk
 • Sukkervarer og snacks
 • Læskedrikke
 • poste- og mineralvand
 • Diætlevnedsmidler og
 • særlige næringsmidler
 • Frugt og grøntsager, finkostprodukter og
 • dybfrostvarer

 

Fordele ved undersøgelse for reststoffer i levnedsmidler via AGROLAB

 • Vi undersøger hurtigt og så billigt, at produktsikkerheden ikke bliver et budgetspørgsmål.
 • Vores analysespektrum tilpasses konstant til aktuelle problemstillinger.
 • AGROLAB GROUP tilbyder dig pålidelige, neutrale analyseresultater.
 • Resultaterne bliver vurderet tydeligt af os i forhold til de tilladte, lovfæstede grænseværdier.
 • Vi informerer vore kunder om mulige nye risici, som vi konstaterer som en del af kontrollen for reststoffer.
 • Produktiv laboratorieteknik, høje målekapaciteter og erfarne medarbejdere garanterer en hurtig og pålidelig ordreafvikling, selv i krisesituationer.
 
 

Hvorfor er regelmæssige egenkontroller så vigtige?

Enhver, der fremstiller og markedsfører levnedsmidler, har et stort ansvar, også i juridisk forstand. Påvisningen af regelmæssige egenkontroller kan altså være af stor betydning i tilfælde af en erstatningssag. Hertil hører for det første en sporbarhed af varestrømme - og for det andet analytiske stikprøvekontroller. Dette sikrer råstofkvalitet, procesforløb og slutprodukter. Vi rådgiver dig gerne om dette tema.

Kontakt