AGROLAB LUFA GmbH i Kiel tilbyder nu også omfattende analyser af disse fødevarekomponenter.

 

INSEKT PRODUKTER

Den stigende interesse for en sund og bæredygtig kost skaber frem for alt nysgerrighed, når man eksperimenterer med nye fødevarer.

Især insekter er nu blandt de nye "madtrends".

 

De interessante fødevarer medfører dog også nogle spørgsmål, der vedrører produktsikkerhed, oprindelse, ægthed og anvendelighed.

 

 

Insekter som bestanddele i mad, især med deres høje protein- og fedtindhold, er et fremragende alternativ til kødprodukter og forarbejdes allerede delvist til brug i fødevarer. Spørgsmålet om farepotentialet er berettiget, da der endnu ikke findes et specifikt vurderingsgrundlag. 

 

 

VI ANBEFALER UNDERSØGELSE AF PRODUKTER MED INSEKT INDHOLD TIL:

 • Mikrobiologiske parametre (ligheder med krebsdyr)
 • Tungmetaller (bly, cadmium, kviksølv, arsen, zink, kobber)
 • Pesticidrester
 • Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)
 • Dioxiner, dl og ndl PCB'er
 • Mycotoxins (aflatoxins, DON / ZEA)
 • Ernæringsværdier Big 8
 

Med vores specialiserede fødevarelaboratorium AGROLAB LUFA GmbH i Kiel er det muligt at få analyseret de nye produkter med en lang række ingredienser, af kvalificeret og fast uddannet laboratoriepersonale.

Vores udbud af tjenester understøttes af kvalificerede specialiserede rådgivere inden for området med praktisk erfarne og videnskabeligt uddannede kunderådgivere.

 

 

Eksempler på Vores EKSAMINATIONSPEKTrum

 • Påvisning af tungmetaller som bly, cadmium, kviksølv og arsen
 • Mikrobiologiske parametre
 • Mycotoxins (aflatoxins, DON / ZEA)
 • Dioxiner / dioxinlignende PCB, polyaromatiske kulbrinter og andre
 • Pesticidrester
 • Ernæringsanalyse (protein, fedt, tørstof osv.) Inklusive fiber
 • Vitaminanalyser
 • Aminosyre analyse
 • Allergener
 • Radioaktivitetstest

 

 

 

Kontakt