AGROLAB Group
Your labs. Your service.

Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) w paszach

GVO-GMO

Grupa AGROLAB i laboratorium LUFA-ITL GmbH w Kilonii stosują bardzo czułą procedurę opartą na technologii PCR, która  dokładnie i niedrogo może oznaczyć zanieczyszczenie GMO w paszach. LUFA-ITL to tradycyjny instytut paszowy z wieloletnim doświadczeniem w analizie GMO.

Wiarygodne oznaczenie GMO zależy od wielu czynników (np. rodzaju próbki, metod produkcji klienta itp.). W związku z tym można zastosować wiele różnych strategii w celu uzyskania wiarygodnych i przydatnych wyników. Chętnie wyjaśnimy te strategie podczas osobistej rozmowy przy użyciu szczegółowego schematu.

Podstawowa procedura analizy GMO wygląda następująco:

  1. Badanie przesiewowe: podaje pierwsze wskazania dotyczące genetycznie zmodyfikowanego materiału w paszach
  2. Identyfikacja"zdarzeń GMO", które pozwalają na dokładną definicję danego GMO (typy nieautoryzowane w UE, takie jak ryż Bt63 i len CDC Triffid, muszą zostać zidentyfikowane, ponieważ mają zastosowanie wyłącznie zerową tolerancją).
  3. Kwantyfikacjawydarzeń (dla wypełnienia deklaracji UE wymagane może być określenie ilościowe dla typów posiadających zezwolenie UE).

Aby uzyskać indywidualną ofertę, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży w Twoim regionie. Wyszukiwanie kontaktów w prawym górnym rogu naszej strony głównej (www.agrolab.com) umożliwia znalezienie kontaktu w Twoim kraju.

Nasz formularz zamówienia zawiera szczegółową listę naszych pakietów analitycznych.

Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia w sprawach związanych z zamówieniem, procedurami w laboratorium lub wymaganiami prawnymi, po prostu skontaktuj się z naszymi ekspertami w dziale obsługi klienta. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Wymogi prawne

Wymaganie dotyczące etykietowania

W Unii Europejskiej (UE) pasze składające się, zawierające lub wyprodukowane z GMO zatwierdzonego w UE muszą być oznakowane (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003). Ten wymóg etykietowania dotyczy również produktów, w których nie można już bezpośrednio wykryć modyfikacji genetycznej (np. Oleje roślinne).

Wyjątki od wymogu etykietowania

Pasza zawierająca mniej niż 0,9% GMO nie musi być oznakowana, pod warunkiem że proporcja ta jest przypadkowa lub technicznie nieunikniona (wymagany dowód), a dany GMO pochodzi z roślin GMO dopuszczonych w UE.

W przypadku GMO, w odniesieniu do którego oczekuje się unijnych procedur udzielania zezwoleń lub których pozwolenie wygasło, w niektórych przypadkach tolerancja mniejsza niż 0,1% ma zastosowanie do pasz, zgodnie z rozporządzeniem UE nr. 619/2011.

W przypadku GMO niedozwolonego w UE i produktów z niego wytworzonych obowiązuje zerowa tolerancja, ponieważ ich wprowadzanie do obrotu, stosowanie i przetwarzanie w UE jest zabronione.

Dobrowolne etykietowanie "Ohne Gentechnik" ("GMO free") w Niemczech

Oprócz prawodawstwa UE, EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (ustawa wdrażająca europejskie prawodawstwo w zakresie inżynierii genetycznej, EGGenTDurchfG) w Niemczech zezwala się na dobrowolne etykietowanie "Ohne Gentechnik" ("wolne od GMO") dla żywności o zawartości GMO nie większej niż 0,1% .

Należą do nich artykuły spożywcze i składniki żywności pochodzenia zwierzęcego (takie jak mięso, mleko i jaja).

Oznakowanie "Ohne Gentechnik" dla środków spożywczych i składników żywności pochodzenia zwierzęcego jest jednak dozwolone wyłącznie, jeśli dane zwierzęta nie otrzymały paszy objętej wymogami dotyczącymi etykietowania (zawartość GMO ponad 0,9%) przez określony czas przed uzyskaniem środka spożywczego .

Szczegółowe informacje na temat wymogów prawnych można znaleźć tutaj:

Wytyczne dotyczące kontroli GMO w paszach (Leitfaden zur Kontrolle von GVO in Futtermitteln) zawierają dalsze użyteczne informacje na temat etykietowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających lub produkowanych z GMO i zawierają szereg przykładów:

https://www.bvl.bund.de/

Zrzeszenie żywności bez inżynierii genetycznej – "VLOG geprüft" ("VLOG-sprawdzenie”)

VLOG - Stowarzyszenie branżowe Żywność bez inżynierii genetycznej

VLOG - sprawdzenie ("Przetestowane przez VLOG")

Przeszłość

Od maja 2008 r. EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (niemiecka ustawa wdrażająca unijne prawodawstwo w zakresie inżynierii genetycznej EGGenTDurchfG) umożliwiła dobrowolne etykietowanie "Ohne Gentechnik" ("wolne od GMO") dla żywności o zawartości GMO nie większej niż 0,1%. Jeżeli poziomy zanieczyszczeń w zatwierdzonym GMO są poniżej 0,1%, są one zasadniczo uważane za przypadkowe lub technicznie nieuniknione.

Pieczęć

Standardowa pieczęć "Ohne Gentechnik" ("GMO free")została opracowana pod kierownictwem niemieckiego rządu w celu poprawy rozpoznawania żywności produkowanej bez inżynierii genetycznej.

Jedynie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG - Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego bez Inżynierii Genetycznej) jest upoważniony do oznaczania żywności za pomocą standardowej niemieckiej pieczęci "Ohne Gentechnik".

Zgodnie z postanowieniami EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz, zwierzęta stanowiące źródło środków spożywczych (takich jak mięso, mleko i jaja) nie mogą otrzymywać żadnych pasz podlegających wymaganiom dotyczącym etykietowania (o zawartości GMO większej niż 0,9%) przez określony czas przed uzyskaniem środka spożywczego.

W związku z tym VLOG wystawia pieczęć "VLOG sprawdzenie" ("testowana przez VLOG") specjalnie na paszę, która jest odpowiednia i niezbędna do produkcji zwierzęcej żywności zgodnie ze standardem VLOG.

Tam, gdzie obowiązuje standardowa umowa użytkowania z VLOG, użytkownicy systemu QS z branży paszowej mogą mieć wymagania dotyczące kontroli pieczęci "VLOG-geprüft" w kontroli QS. Pozwala to uniknąć marnowania czasu i zasobów na dwa procesy kontrolne. Informacje na temat procedury są dostępne w Leitfaden QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Wytyczne inspekcji QS dla drobnych producentów - dokumenty niedostępne w języku angielskim), sekcja I. VLOG-Zusatzmodul "Ohne Gentechnik" / "VLOG geprüft" ("Dodatek VLOG" moduł: "wolny od GM" / "testowany przez VLOG").

Analiza

Pasza może być opatrzona pieczęcią "VLOG sprawdzenie", jeżeli analizy GMO zostały przeprowadzone zgodnie ze standardem produkcji i testowania "Ohne Gentechnik" opublikowanym przez VLOG.

Grupa AGROLABi laboratorium LUFA-ITL GmbH w Kilonii spełniają wszystkie wymagania normy VLOG i dlatego są idealnym partnerem do analiz GMO w paszach do certyfikacji VLOG. LUFA-ITL znajduje się również na liście VLOG jako laboratorium GMO i jest ściśle zaangażowana we wszystkie zmiany w tej dziedzinie.

Jednak podstawowym wymogiem, aby analiza GMO została zaakceptowana przez VLOG, jest zlecanie prawidłowych analiz.

Nasz formularz zamówienia na analizę GMO jest dostosowany do wymogów VLOG i pozwala na łatwe złożenie zamówienia. Pakiety VLOG w formularzu zamówienia odpowiadają minimalnym wymaganiom VLOG dla certyfikacji

Nasi eksperci w dziale obsługi klienta w laboratorium są do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań.

Akredytacja

Grupa AGROLAB i jej laboratorium LUFA-ITL GmbH w Kilonii są akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025. Laboratorium spełnia zatem podstawowe wymagania dotyczące analizy GMO zgodnie ze standardem VLOG.

Więcej informacji na temat VLOG i standardu produkcji i testowania "Ohne Gentechnik" ("Bez GMO") można znaleźć tutaj: