Rząd federalny Niemiec zamierza przyjąć do prawa krajowego całkowity zakaz uprawy kukurydzy modyfikowanej genetycznie w Niemczech. Wniosek został przedłożony Komisji Europejskiej przez Federalne Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W ten sposób, minister rolnictwa Christian Schmidt, podjął pierwszy krok w kierunku wszczęcia postępowania w sprawie zakazu.

 

Zakaz ma być wprowadzony  ze względu na niebezpieczeństwo zmodyfikowanych sekwencji genowych, które mogą być przenoszone do tradycyjnych upraw

 

Inne kraje, takie jak Francja, Austria i Holandia złożyły podobne wnioski do Brukseli. Teraz Komisja Europejska musi skontaktować się z przedsiębiorstwami rolnymi, które złożyły wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę produktów GMO (organizmu genetycznie zmodyfikowanego).

 

Więcej informacji możesz przeczytać na stronie internetowej "Zeit.de" i "Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten.de"

 

W Polsce sytuację prawną w sprawie GMO reguluje Ustawa o nasiennictwie z 9 listopada  2012r, Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 stycznia 2013r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Do najważniejszych kwestii należy m.in. obecnie obowiązujący zakaz stosowania materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanego, czyli ziemniaka odmiany Amflora i kukurydzy MON, za którego nie przestrzeganie grozi kara grzywny. Także zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt, który jednak został zawieszony do 2017 roku. Ponadto każdy produkt zawierający GMO musi być oznakowany. Niestety prawodawstwo polskie jest jeszcze nie do końca sprecyzowane i posiada wiele nieścisłości

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska, Państwowej Inspekcji Ochrony Rosliń i Nasiennictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi 

Twój Plus: Analiza GMO wykonywana przez w doświadczonych pracowników LUFA-ITL

LUFA-ITL, nasze specjalistyczne laboratorium w Kilonii, oferuje sześć pakietów przesiewowych.

Opracowaliśmy cztery pakiety dla pojedynczych upraw:

 

  • Badania przesiewowe GMO dla soii
  • Badania przesiewowe GMO dla kukurydzy
  • Badania przesiewowe GMO do rzepaku
  • Badania przesiewowe GMO dla ryżu

 

Nasza oferta zawiera również dwa kolejne pakiety badań przesiewowych:

 

  • skrining poczwórny (35S / INO / pFMV / bar)
  • skrining sześciokrotny. (35S / INO / pFMV / bar / pat / CT2-CTP4-EPSPS)

 

Pakiety nadają się do wszystkich jednoskładnikowych pasz, ale  również mogą być użyte dla mieszanek paszowych.

 

Nasz doświadczony personel  pomoże Ci  określić, czy Twoje produkty są przedmiotem deklaracji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej

Analiza GMO w trzech krokach

Oczywiście możliwe jest również przeprowadzenie analizy z bezpośrednim odniesieniem do poszczególnych zdarzeń, gdzie są wymagane. Ogólnie rzecz biorąc, analiza GMO ma następującą postać:

 

  • Badania przesiewowe
  • Identyfikacja istniejących modyfikacji (w przypadku odmian, które nie mają zgody UE, takich jak ryż lub len BT63 CDC Triffid, jedna identyfikacja jest wystarczająca, ponieważ stosuje się zero tolerancji w takich przypadkach).
  • Ilościowe oznaczenie modyfikacji (ujęcie ilościowe może być konieczne dla odmian, które mają zgodę Unii Europejskiej, w związku z obowiązkiem złożenia deklaracji).

 

Po pozytywnym badań przesiewowych, nasi doradcy klienta skontaktuje się z Państwem w celu omówienia kolejnego etapu w procesie.

 

Proszę skontaktować się z przedstawicielem regionalnym, aby uzyskać więcej informacji. Możesz znaleźć "Kontakt w Twoim kraju" po prawej stronie.

 

Formularz zamówienia można pobrać bezpośrednio tutaj.

 

 

 

z powrotem

Kariera
 
 
Kontakt