AGROLAB Group
Your labs. Your service.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała wyniki kontroli za IV kwartał 2016 r.

IHARS przeprowadziła w IV kwartale 2016r. kontrole, których celem było sprawdzenie czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. Kontroli poddano m.in. makarony, przetwory owocowe i rybne, tłuszcze do smarowania, koncentraty spożywcze i wyroby cukiernicze. Sprawdzono trzy podstawowe elementy jakości handlowej: cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne oraz znakowanie produktów żywnościowych w świetle obowiązujących przepisów.

Links:

ijhar-s.gov.pl/