AGROLAB Group
Your labs. Your service.

Na dzień dzisiejszy ALOORA oferuje możliwość prezentacji wyników analiz za pomocą wykresów w Excelu. W przypadku badań np. ścieków czy żywności, umożliwia to łatwą obserwację w jaki sposób zmieniały się wyniki Twoich analiz w czasie.

w związku ze zbliżającym się okresem Świąt  Bożego Narodzenia i Nowego Roku, pragniemy  poinformować, że w dniach 23 grudnia 2017 r.– 1 stycznia 2018 r. Laboratorium AGROLAB Polska będzie nieczynne.

Funkcja Pomocy- z opcją wycieczkipo ALOORA jest już dostępna w naszym internetowym portalu klienta. Ponadto AGROLAB wprowadzateraz FAQ dla ALOORA.

Aloora

Dodatkowe oznaczenia w próbkach….

Po raz kolejny przedstawiamy listę polskich produktów zgłoszonych do RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała wyniki kontroli za IV kwartał 2016 r.

żywność, bezpieczeństwo żywności, system wczesnego ostrzegania, RASFF

System wymiany informacji o niebezpiecznych produktach konsumenckich (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) został wprowadzony na podstawie rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności.